BK-baggrund-osv

Baggrund og inspiration

Jeg er selvlært billedkunstner, født i 1972 i København. Jeg har tidligere udstillet i smågallerier og kulturhuse, herunder det nuværende Kulturanstalten på Vesterbro og det nuværende Verdenskulturcentret på Nørrebro. Senest, i efteråret 2015, har jeg udstillet i Kulturhuset Docken i Københavns nordhavn.  

Med min kunst forsøger jeg at spejle, bearbejde og fastholde verden i enkle og kraftfulde udtryk. 

Jeg trækker blandt meget andet på primitiv (altså oprindelig eller tidlig) kunst fra hele verden - og på senere kunstnere, som har ladet sig inspirere af den 'primitive' kunst og dens fortættede udtryk; fra Heerup og Picasso til Haring og popkunsten. 

Symboltunge og universelle figurer som 'menneske', 'sol', 'by', 'ild', 'øje' og 'hånd' går således igen på tværs af mit arbejde, også i de mere abstrakte udtryk, sammen med kraftige omrids og stærke farver og kontraster. Men kig selv - god fornøjelse!